Неделя, 02 28th

Last updateВт, 11 Дек 2018 2pm

Документи

Документи

Годишен план за дейността на ЦСОП - 2018/2019г

Правилник на дейността на ЦСОП

План за обучение на ЦСОП

План за противодействие на тероризма в ЦСОП

Етичен кодекс на ЦСОП

Правилник за пропускателния режим в ЦСОП

Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система

Годишна програма за целодневна организация на учебния ден на ЦСОП

Годишен план за терапевтичната дейност на логопеда в ЦСОП

Годишен план за терапевтичната дейност на психолога в ЦСОП

Годишен план за терапевтичната дейност на арттерапевта в ЦСОП

Годишна програма за терапевтична и рехабилитационна дейност на кинезитерапевта в ЦСОП

Вътрешни правила стипендии 2018- 2019 ЦСОП-Ст.Загора

Вътрешни правила за организация на работата в ЦСОП-Стара Загора

Годишен план - рехабилитация

Годишен план

Годишен план - Арттерапия

Годишен план - Логопед

Годишен план - Психолог

Заявление за отсъствие - 3 дни 

Заявление за отсъствие - 7 дни

Организация на учебния ден

План VIII - X клас - Райна Княгиня

План VIII - X клас - ЦСОП

План ПГ 7 клас - сборно

Правилник за пропусквателния режим в ЦСОП-Стара Загора

Правилник за устройството и дейността в ЦСОП-Стара Загора

Режим на обучение

 

Заявление - декларация за получаване на стипендия

Вие сте тук:Начало За нас Документи